Rekvalifikační kurz zdravotník zotavovacích akcí

17. 3. 2018

Rekvalifikační kurz ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ je akreditován MŠMT ČR pod č.j.13394/2014-1/400. Kurz připravuje absolventa na funkci zdravotníka ve výše zmiňovaných oblastech. Posluchači se naučí a prakticky procvičí první pomoc.

Náš rekvalifikační kurz ZZA opravňuje k funkci:

  • Zdravotníka zotavovacích akcí
  • Zdravotníka na školách v přírodě a jiných školních akcích
  • Zdravotníka na společensko-kulturních akcích
  • Zdravotníka na sportovních akcích

Profil absolventa: Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocněních. Ovládá a poskytuje první pomoc. Uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. Absolvent získá kromě osvědčení o rekvalifikaci, také osvědčení v rámci DVPP.

 Podmínky úspěšného absolvování kurzu: věk 18 let, ukončené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 58 - stupně středního vzdělání. Plavecká zdatnost (plavec). Uhrazení účastnického poplatku,minimálně 80% účast v prezenční výuce, úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Závěrečná zkouška: Ke zdárnému ukončení kurzu a získání zdravotnické kvalifikace je nutno složit úspěšně závěrečnou zkoušku, která se skládá ze 3. částí (test, ústní zkoušení a praktická dovednost).

 

DDM
PONDĚLÍ - ČTVRTEK

Pokladna: 14:00 – 18:00
Recepce + Čajovna: 14:00 – 18:00
PÁTEK
Pokladna: 14:00 – 17:00
Recepce + Čajovna: 14:00 – 17:00

Ekocentrum Chrpa
Odpolední kluby Pondělí - Pátek
14:00 - 17:00
Odpolední herna Pondělí - Pátek
14:00 - 17:00