Studium pro asistenty pedagoga

8. 9. 2018

absolvent může vykonávat činnost asistenta pedagoga ve vzdělávacím zařízení na základě studia pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317

Akreditace MŠMT ČR:  MSMT 17698/2015-2-443  

Termín: září 2018 – květen 2019 v celkovém rozsahu 150 hodin, z toho 110 hodin prezenční výuky a 40 hodin odborné praxe. Termín zahájení bude upřesněn nejpozději do konce  srpna 2018.

Termíny prezenční výuky – dvě soboty v měsíci –

Místo: Střední škola a Základní škola Havířov-Šumbark, Školní 2/601

Cena: 8 500 ,- Kč

Absolventi kurzu získají Osvědčení o absolvování kurzu s akreditací MŠMT ČR.

Kurz je určen pro zájemce s ukončeným základním vzděláním.

 Požadavky k přijetí:

  • správně vyplněná závazná přihláška
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • strukturovaný životopis

Ukončení studia proběhne formou závěrečné zkoušky

  • písemný test
  • ústní zkouška
  • obhajoba závěrečné práce na vybrané téma
  • doklad o absolvování odborné praxe

 

Přihlášky zasílejte elektronicky na email jankula.opvk@seznam.cz,  kopii naBierza@seznam.cz nejpozději do 26. 8.2018

Platbu uhraďte na účet Domu dětí a mládeže Uherský Brod a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, Přemysla Otakara II., 38, 688 01 Uherský Brod, IČ: 86 77 07 13,

    číslo účtu: 35-58 05 93 02 67/0100 nejpozději ke dni podání přihlášky do 26. 8.2018.

Do zprávy pro příjemce uveďte své identifikační údaje (jméno, příjmení, zařízení)

     Info: Mgr. Rastislav Jankula, jankula.opvk@seznam.cz, telefon: 739910563

DDM
PONDĚLÍ - ČTVRTEK

Pokladna: 14:00 – 18:00
Recepce + Čajovna: 14:00 – 18:00
PÁTEK
Pokladna: 14:00 – 17:00
Recepce + Čajovna: 14:00 – 17:00

Ekocentrum Chrpa
Odpolední kluby Pondělí - Pátek
14:00 - 17:00
Odpolední herna Pondělí - Pátek
14:00 - 17:00