ZAMĚSTNANCI

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Aleš Řezníček
ředitel DDM UB
ales.reznicek@centrum.cz
tel. 724 521 557 

 

 

 

 

 

 

Petra Chmelová

vedoucí keramické dílny a výtvarného atelieru

tel. 775 282 523, petrachmela@seznam.cz

 Klára Svobodová
gymnastika, balet, mažoretky

tel. 702 127 336

 

 Markéta Jílková

pedagog volného času
tel. 777 052 898
marketa.jilkova@ddmub.cz

 Li Skočovská

 vedoucí oddělení Fit klubu a čajovny
 li.skocovska@ddmub.cz
 

 Jakub Smítal
vedoucí hudebního oddělení
jakub.smital@ddmub.cz
tel. 731 843 297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adriana Mandová

vedení pokladny DDM, pedagog volného času - sportovní oddělení 
mandovaadriana@seznam.cz, 732 513 873

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Petr Celner
správce DDM

Miriam Talachová
domovnice DDM

Irena Slintáková
účetní DDM
info@ddmub.cz
irena.slintakova@ddmub.cz

DDM
Pondělí - pátek
Pokladna: 13:00 – 17:00
V pátek pokladna uzavřena
Recepce: 13:00 – 18:00
Čajovna: 13:30 – 17:00

Ekocentrum Chrpa
Odpolední kluby Pondělí - Pátek
14:00 - 17:00
Odpolední herna Pondělí - Pátek
14:00 - 17:00