Aktuální nabídka seminářů, kurzů a studií

odborný seminář pro ředitele a ředitelky mateřských škol zabývající se rozhodováním ve správním řízení, pravidly pro zacházení s majetkem školy, odpovědností za škodu, bezpečností a ochranou zdraví dětí z hlediska ředitele, povinnostmi ředitele/ředi
seminář pro účetní škol a školských zařízení, v rámci kterého zkušená lektorka seznámí účetní škol s novinkami v oblasti účetnictví platné v daném roce, s možnosti uplatnění novinek v účetnictví v praxi, nabídne praktický nácvik některých účetních op
studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérní
Obsahová náplň kurzu pro hlavní vedoucí dětských táborů vychází z potřeb pořadatelů dětských táborů a ze Základního obsahového zaměření kurzu dle MŠMT ČR. Cílem vzdělávací akce je přispět k získání kompetencí k organizaci a vedení dětských táborů s v

DDM
PONDĚLÍ - ČTVRTEK

Pokladna: 14:00 – 18:00
Recepce + Čajovna: 14:00 – 18:00
PÁTEK
Pokladna: 14:00 – 17:00
Recepce + Čajovna: 14:00 – 17:00

Ekocentrum Chrpa
Odpolední kluby Pondělí - Pátek
14:00 - 17:00
Odpolední herna Pondělí - Pátek
14:00 - 17:00