Aktuální nabídka seminářů, kurzů a studií

studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérní
Rekvalifikační kurz ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ je akreditován MŠMT ČR pod č.j.13394/2014-1/400. Kurz připravuje absolventa na funkci zdravotníka ve výše zmiňovaných oblastech. Posluchači se naučí a prakticky procvičí první pomoc.

DDM
PONDĚLÍ - ČTVRTEK

Pokladna: 14:00 – 18:00
Recepce + Čajovna: 14:00 – 18:00
PÁTEK
Pokladna: 14:00 – 17:00
Recepce + Čajovna: 14:00 – 17:00

Ekocentrum Chrpa
Odpolední kluby Pondělí - Pátek
14:00 - 17:00
Odpolední herna Pondělí - Pátek
14:00 - 17:00