Další vzdělávání

Studium pro asistenty pedagoga

Absolvent může vykonávat činnost asistenta pedagoga ve vzdělávacím zařízení na základě studia pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317.

Akreditace MŠMT ČR: MSMT 17698/2015-2-443

Termín: září 2018 - květen 2019 v celkovém rozsahu 150 hodin, z toho 110 hodin prezenční výuky a 40 hodin odborné praxe. Termín zahájení bude upřesněn nejpozději do konce srpna 2018.

Termíny prezenční výuky: dvě soboty v měsíci

Místo: Střední škola a Základní škola Havířov-Šumbark, Školní 2/601

Cena: 8 500 ,- Kč

Absolventi kurzu získají Osvědčení o absolvování kurzu s akreditací MŠMT ČR.

Kurz je určen pro zájemce s ukončeným základním vzděláním.

Požadavky k přijetí:

  • správně vyplněná závazná přihláška
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • strukturovaný životopis

Ukončení studia: proběhne formou závěrečné zkoušky

  • písemný test
  • ústní zkouška
  • obhajoba závěrečné práce na vybrané téma
  • doklad o absolvování odborné praxe

Přihlášky zasílejte elektronicky na email jankula.opvk@seznam.cz, kopii na Bierza@seznam.cz nejpozději do 26. 8.2018.

Platbu uhraďte na účet Domu dětí a mládeže Uherský Brod a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, Přemysla Otakara II., 38, 688 01 Uherský Brod, IČ: 86 77 07 13,

číslo účtu: 35-58 05 93 02 67/0100 nejpozději ke dni podání přihlášky do 26. 8. 2018.

Do zprávy pro příjemce uveďte své identifikační údaje (jméno, příjmení, zařízení).

Info:   Mgr. Rastislav Jankula   kontakt: 739 910 563, jankula.opvk@seznam.cz


Informace ke stažení

Přihláška ke stažení