10/2020

03.10.2022

Na konci léta uplynulého školního roku jsme dokončili realizaci projektu Příměstské tábory. Cílem tohoto projektu bylo zajištění péče o děti pracujících rodičů nebo rodičů aktivně hledajících zaměstnání v době školních prázdnin. Z mých zkušeností projekty na straně jedné přinášejí mnoho starostí navíc a administrativní zátěž, ale na straně druhé zase výrazně zlepšují naši činnost. Díky tomuto projektu jsme mohli po tři roky nabídnout tábory za sníženou cenu, zvýšit počet pracovníků na táborech a tím zlepšit péči o děti a pořídit nové vybavení pro volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání. Oblíbenou formou pohybu a relaxace dnešních dětí je, zdá se, skákání a my s nimi chceme držet krok, lépe snad řečeno skok. Z vybavení pořízeného z projektu vzpomenu tedy velký skákací hrad, který budou moci děti i nadále užívat na našich táborech a akcích, dále chybějící tělocvičné nářadí pro výuku gymnastiky a parkouru a sadu deseti trampolínek, které daly vzniknout specializovaným táborům a novým zájmovým útvarům. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli a děkuji také rodičům za ochotu se zvýšeným množstvím administrativy při přihlašování na tábory.

Hlavní budova DDM u muzea je nově uzamčena a je přístupná pouze přes spojení s některým z přítomných pracovníků prostřednictvím videovrátného, jehož instalace proběhla na začátku září. Bylo tak učiněno nejen s ohledem na současnou situaci s koronavirem, kdy je potřeba omezit vstup osob do budovy, ale podněty lépe zajistit bezpečnost účastníků činnosti v domě dětí a mládeže přicházeli ještě před vypuknutím epidemie.

Sotva jsme 1. října zahájili pravidelnou zájmovou činnost, hned vzápětí jsme ji 5. října museli z rozhodnutí hygieny kvůli koronaviru zase přerušit. Tato situace je velice nešťastná, o to více, že chuť opět to rozjet v kroužcích DDM byla z naší strany i ze strany zájemců velká, navzdory koronaviru. Doufali jsme, že zájmové vzdělávání bude moci probíhat vzhledem k tomu, že se při něm potkávají malé skupinky osob. Velice nás mrzí, že současná situace pravděpodobně také přeruší obnovenou tradici přehlídky kroužků, na kterou se nám podařilo s úspěchem navázat, tato probíhala v minulých dvou letech na Vánoce a závěrem školního roku. Snažíme se být alespoň platní, jak to jde, uvítali jsme možnost vypomáhat v tomto nelehkém období na brodských základních školách.

Nabídka kroužků zůstává stále platná, zájemci se mohou přihlašovat. Doufejme, že krásné prostory, které máme k dispozici, zase brzy ožijí pestrou škálou volnočasových činností.