11/2020

03.10.2022

V letošním roce se rozhodla odejít do zaslouženého důchodu paní Ludmila Skočovská, která působila jako pedagog volného času uherskobrodského domu dětí a mládeže bezmála dvacet let. Paní Ludmila Skočovská, také přezdívaná Li, pro kolegy Liduška, dělá čest svému jménu - je k lidem milá. Když jsem na domeček nastoupila, paní Skočovská byla první, kdo mi pomáhal. Zatímco mnohé se na domě dětí za těch dvacet let měnilo, Liduška zůstávala jako pamětnice jakýmsi andělem domečku, kterého svým vzhledem i připomíná.

Paní Skočovská vedla na DDM čajovnu, která byla oázou pohody pro dospělé, děti i kolegy. Vždy si našla čas, aby si s návštěvníky čajovny popovídala, nabídla jim rozptýlení v podobě zájmové činnosti nebo jim uvařila dobrý čaj, pro každého měla úsměv a pochopení. Moudrostí a svým vstřícným a láskyplným vztahem k lidem, zvířatům a rostlinám zůstává velkým příkladem.

Paní Skočovská působila, a i nadále působí, v oblasti zdravého životního stylu. Zdraví - fyzické i duševní je jejím hlubokým zájmem a předává jej druhým. Jsme rádi, že se rozhodla v této činnosti alespoň částečně pokračovat jako lektorka večerního cvičení na domečku.

Na DDM organizovala množství volnočasových aktivit zaměřených nejen na zdraví, neúnavně pořádala různé kurzy, víkendové i prázdninové pobyty. Sama absolvovala řadu kurzů jógy, pilates, Reiki, Bachovu metodu. Je sběratelkou poznatků, které mají sloužit ku prospěchu člověka, ale stejně tak se stará o to, aby nebylo zapomenuto to staré a dobré, díky ní se například děti mohly seznamovat s bylinkami.

Věřím, že v této chvíli si mnoho z nás Lidušku s úsměvem vybaví... Liduško děkujeme Ti, přejeme Ti pevné zdraví a užij si důchod!