12/2020

03.10.2022

Po dvou měsících, kdy byl kvůli koronaviru dům dětí a mládeže uzavřen, jsme mohli s radostí obnovit činnost kroužků. Zájem se osobně potkat v kroužcích byl i přes všechna mimořádná opatření a navzdory koronaviru znát, otevřela se většina kroužků v budovách u muzea a na Máji, na Maršově proběhlo víkendové setkání táborových vedoucích. Domeček se znovu rozsvítil hlasy, smíchem a světýlky v očích i na vánočním stromečku, který jsme letos narychlo zdobili. V prosinci jsme se alespoň v omezené míře mohli potěšit vánočními zvyky. V některých kroužcích to zavonělo pečením perníčků, a i letos jsme se mohli setkat s Mikulášem, andělem a čertem.

Pro letošní školní rok bylo zrušeno roční školné, platí pouze školné pololetní. Dle odučených hodin bude z naší strany vrácen přeplatek nebo v případě, že by proběhlo více hodin, než připadá na pololetí, bude školné navýšeno formou doplatku. Školné bude vypořádáno do konce srpna 2021, do dalšího školního roku se již nebude převádět. Za to, že jsou rodiče ochotni i v této nejisté době podpořit DDM úhradou školného, velmi děkujeme a doufáme, že budeme moci v tomto školním roce uskutečnit co nejvíce hodin. Vždy, když to bude dle současné situace možné, budou kroužky probíhat. Aktuální informace k provozu domu dětí a mládeže zveřejňujeme na našem webu www.ddmub.cz.

Když jsem v roce 2011 na dům dětí a mládeže nastoupila, byl založen kroužek večerní malování pro dospělé, jehož vedení po mně později převzala paní Ing. Věra Šerková. Vznikla zde za ty roky dobrá parta, mám z toho radost, že v roce 2021 budeme moci oslavit 10 let činnosti tohoto kroužku. Pravidelně vystavují svá díla v prostorách DDM, letos by to byla škoda, kdyby visela po dlouhý čas ve zhasnuté chodbě. Barvy potřebují světlo. Ale paní Šerková mi před Vánoci přinesla krásný dárek - kalendář obrazů z díla tohoto kroužku, které jsou teď vystaveny alespoň na webu DDM.

Dovolte mi, abych na závěr všem popřála dobrý rok, chce se snad říct lepší než ten loňský, ale vloni i přes to všechno, co vnímáme jako nepříjemné, se mezi lidmi stalo mnoho dobrého a můžeme z toho mít dobrý pocit. Chci také poděkovat všem účastníkům, rodičům a vedoucím kroužků, kteří s námi trpělivě znova a znova přerušují a obnovují činnost kroužků a nenechají se odradit překážkami.

V měsíci lednu budeme připravovat nabídku letních táborů, která bude zveřejněna do konce února, příjem přihlášek bude zahájen od 1. března. Po ukončení projektu Příměstské tábory se v nabídce znovu objeví také pobytové tábory.