2/2021

03.10.2022

V lednu jsme připravili nabídku letních táborů pro rok 2021, která byla zveřejněna v únorovém čísle Brodského zpravodaje a na webu www.ddmub.cz. Příjem přihlášek a plateb byl zahájen od 1. března. Rodiče mohou přihlášení provést e-mailem a platbu přes účet, veškeré dokumenty jsou ke stažení na našem webu. Nemohou-li rodiče provést přihlášení e-mailem, mohou přijít osobně na DDM v provozní době recepce, to je v pondělí a ve středu od 12 do 17 hodin. Přihlašování na tábory vyřizuje paní Šárka Kubíková, kontakt: sarka.kubikova@ddmub.cz.

Naše nabídka letních táborů opět pokrývá všechny pracovní dny července a srpna, tak abychom rodičům pomohli s péčí o děti v době školních prázdnin a děti nemusely být samy doma, ale raději v kolektivu vrstevníků. Kromě pěti všeobecných příměstských táborů, jsme do nabídky podruhé zařadili příměstský tábor s trampolínkami a tábor s parkourem a nově příměstský tábor se street dancem. Připravili jsme také dva pobytové tábory, oba proběhnou v krásném přírodním prostředí, první v našem vlastním zařízení na Maršově a druhý ve Starém Hrozenkově. V sedmi zbylých dnech na začátku července a na konci srpna nabízíme zajištění dětí v podobě prázdninové družiny.

Program táborů jsme naplánovali s nadějí, že se situace do léta zlepší a tábory budou moci proběhnout jako i vloni bez zásadnějších omezení. Prosíme rodiče za pochopení, že se program tábora může změnit s ohledem na aktuální situaci s koronavirem.

Od 2. pololetí jsme u kroužků, kde to bylo s ohledem na věk účastníků a používané pomůcky vhodné, zahájili online výuku. Pokud to bylo možné, zapůjčili jsme vybavení a pomůcky i dětem domů, rodiče byli dokonce ochotní najít doma místo pro trampolínky. Rozhodli jsme se raději náplň kroužků upravovat než nebýt dál v kontaktu vůbec.

Na závěr mi dovolte, abych i já vzpomněla na svého předchůdce pana ředitele DDM Uherský Brod Libora Miličku, který zemřel začátkem tohoto roku, poděkovala mu a vyjádřila mu uznání.