6/2022

03.10.2022

11. dubna se na DDM uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády žáků 8. a 9. ročníků a souběžných ročníků osmiletých gymnázií. Ve znalostech z přírodopisu a biologie se v rámci uherskohradišťského okresu poměřilo 19 škol. Vítězem tohoto kola olympiády se stal Vít Zapletal se ZŠ Staré Město. Děkujeme všem organizátorům soutěže, zvláště pak panu učiteli Mgr. Petru Novotném ze ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě.

V sobotu 30. dubna se na Domě kultury v Uherském Brodě konal tradiční karneval domu dětí a mládeže, tentokrát tematicky laděný k pálení čarodějnic. Děti z kroužků street dance s vedoucí Lucií Valovou zahájily karneval tanečním vystoupením v čarodějnických kostýmech na píseň z Harryho Pottera.

V neděli 8. května jsme se zúčastnili Brodského máje vystoupením kroužků street dance vedoucí Lucie Valové a pole dance vedoucích Adriany Mandové a Lucie Zábojové. Dětem se ukázky z naší činnosti vydařily, děkujeme jim za reprezentaci DDM.

12. května se kroužek mladých záchranářů s vedoucí Renatou Mandovou zúčastnil soutěže mladých zdravotníků v Uherském Hradišti, kterou pořádá Český červený kříž. Děti prokázaly řadu znalostí a praktických dovedností z této životu důležité oblasti.

V sobotu 21. května se na hřišti na Lapači konala sportovní akce pro děti memoriál Libora Miličky. Děti v různých věkových kategoriích soutěžily v oblíbených atletických disciplínách-v běhu, v překážkovém běhu, štafetě, skoku a hodu. Ve vybraných disciplínách byly nejlepší výkony oceněny zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí.

1. června jsme ve spolupráci s vychovatelkami školní družiny ZŠ v Újezdci uspořádali oslavu dne dětí pro místní děti a v neděli 5. června se konala tradiční akce ke dni dětí určená široké veřejnosti Pohádkový les v parku u Muzea J. A. Komenského. Děti si užily vše, co k svátku Dne dětí patří-pohádkové bytosti a úkoly, zábavné atrakce a aktivity i sladkou odměnu.