8/2021

03.10.2022

Poslední červnovou neděli se konala tradiční oslava dne dětí Pohádkový les. Letos proběhl kvůli koronaviru v neobvyklém termínu a aby toho nebylo málo tak i na jiném místě než obvykle kvůli bouřce, po které zůstala velká spoušť na mnoha místech i v parku. Kvůli tomu byla z bezpečnostních důvodů akce raději přesunuta za hradby, kde nehrozil pád stromu. Děti se tak i přes tyto peripetie mohly znovu potkat s pohádkovými bytostmi-se Sněhurkou, Karkulkou a dalšími. Ty pro ně měly připraveny různé úkoly a také odměny. Pro zpestření si děti mohly vyzkoušet na jednom stanovišti jumping na trampolínkách a pokud je to zaujalo, mohou se od září přihlásit do kroužku trampolínek, který povedou paní učitelky Adriana Mandová a Lucie Zábojová. Radost nám všem udělala také zvířátka. Děti se mohly projet na koních pana Pavla Many nebo se podívat na ukázky výcviku psů pro ozbrojené složky vedené panem Lukášem Valentou. Obojí je vždy zážitek a oběma jim děkujeme.

Pro stávající účastníky kroužků trampolínek se 2.-3.7. konalo soustředění s přespáváním na domě dětí a mládeže. Setkání bylo pojato jako rozloučení s letošním školním rokem, kroužek trampolínek od druhého pololetí probíhal online formou, kdy měly děti zapůjčeny trampolínky doma, od května se pak výuka vrátila na DDM. Děti si na památku odnesly památeční medaile a společnou fotku, z celé akce byly nadšené. V programu soustředění nechyběly hry, večerní diskotéka a samozřejmě cvičení na trampolínkách.

V týdnu od 12.7. proběhl pobytový tábor Trosečníci na Maršově. Tábora se zúčastnilo 23 dětí ve věku od 6 do 14 let. Děti byly rozděleny do dvou týmů, které mezi sebou soutěžily a sbíraly během celého tábora body za různé aktivity. Na co se ještě dlouho vzpomíná, to je noční stezka odvahy, ta nemohla chybět. Jako praví trosečníci putovali přes doly přes hory, plavili se na paddleboardech v přístavišti Spytihněvi a zdolali Pustevny i stezku mezi korunami stromů Valaška.

Kromě 3 pobytových táborů, proběhlo také 9 příměstských. Naštěstí se neobjevily žádné problémy v souvislosti s koronavirem a všechny tábory proběhly v plném rozsahu. Těšíme se, že se s dětmi z táborů třeba opět uvidíme v kroužcích, které startují 20. září. Nabídka kroužků pro školní rok 2021/22 je zveřejněna na webu www.ddmub.cz a v tištěné podobě ve vstupní hale DDM.