9/2020

03.10.2022

I přes všechny překážky v souvislosti s mimořádnými epidemiologickými opatřeními kvůli koronaviru se nám podařilo, tam, kde to bylo možné, obnovit provoz zájmové činnosti. Obvykle ukončujeme činnost kroužků na konci května, letos jsme se loučili až na konci června, abychom si alespoň částečně vynahradili to, o co jsme přišli, uzavřením školských zařízení. Skočili jsme tak z kroužků rovnou do táborů.

Jsme rádi, že alespoň letní tábory se mohly konat v nezměněné podobě. Stejně jako v předešlých letech jsme se snažili zajistit program pro děti v každý všední den prázdnin od 7 do 16 hodin a vyjít tak vstříc rodičům, aby mohli v klidu zvládat své pracovní a další povinnosti. Letos bylo navíc důležité, aby se děti dostaly zpět do kolektivu kamarádů a rodiče, aby si mohli odpočinout po náročném období domácího vyučování. Také se i v tomto mimořádném roce všechny tábory naplnily.

Kromě všestranně zaměřených táborů, u kterých se vždy snažíme nabídnout zajímavý program, jsme letos připravili i dva specializované tábory-1. tábor s trampolínkami a 1. tábor s parkourem. ZOO v Lešné, Westernové městečko v Boskovicích, Punkevní jeskyně na Macoše, místa, která děti v rámci letních táborů navštívily, zanechají zážitky na celý život, já si tyto výlety z dětství pamatuji dodnes. Velmi nás těší kladné ohlasy dětí i rodičů, děkujeme, zpětná vazba je pro nás důležitá. Také bych ráda na tomto místě za všechny poděkovala vedoucím táborů-Adrianě Mandové, Davidu Uherkovi, Renátě Mandové, Evě Langrové a zvláště pak Markétě Jílkové a Michaele Mlčochové a našim externím vedoucím za to, že náročnější závěr letošního školního roku zvládli s úsměvem.

Po řadě zrušených akcí kvůli koronaviru jsme se během prázdnin podíleli na zajištění alespoň dvou akcí pro veřejnost-vodnický program pro děti jsme připravili na slavnostní otevření retenční nádrže na levém břehu Olšavy dne 24.7. a na konci prázdnin 30.8. proběhlo tradiční loučení s prázdninami na Pepčíně. Rádi bychom se s Vámi v dalším školním roce potkávali nejen na akcích našich partnerů, ale také na domečkových akcích, které však nyní plánujeme zdrženlivě s ohledem na aktuální zprávy ke koronaviru. Náhlé zrušení oznámené akce přináší velké zmatky a pochopitelně také negativní reakce. Doufáme alespoň, že pravidelná zájmová činnost v kroužcích, kde se lidé setkávají v menším počtu než na akcích, bude moci probíhat po celý školní rok bez přerušení a v plánované podobě. Jako v předešlých letech jsme připravili k 1.9. nabídku zájmových kroužků, přičemž téměř všechny kroužky se podařilo zachovat a přidat i zase nějaké nové. Nabídku kroužků najdete na našem webu www.ddmub.cz nebo v tištěné podobě v prostorách DDM a na našich vývěsních plochách. Zahájení činnosti pravidelné zájmové činnosti je plánováno od 1. října. Těšíme se na Vás!