9/2023

15.09.2023

Během letních prázdnin se konalo devět táborů, sedm příměstských a dva pobytové. Kapacita jednoho tábora byla 45 dětí. Čtyři příměstské tábory byly finančně podpořeny dotací z operačního programu Zaměstnanost+, díky čemuž jsme mohli rodinám nabídnout nižší cenu za tábor. Část z dotace byla také použita na nákup nového vybavení a pomůcek, které zlepší naši činnost.

Tematicky byly tábory opět inspirovány oblíbenými náměty-kouzelníky, špiony, cestováním a zvířátky. Úspěšně proběhl také další pobytový tábor v našem rekreačním středisku na Maršově. Děti si s námi prázdniny užily nejen na koupalištích a v přírodě, ale navštívily také zajímavá místa, například strašidelný hrad Draxmoor nebo podzemí zámku Uherský Ostroh. Jako špioni absolvovali prohlídku policejní stanice a zásahové techniky obvodního oddělení Policie ČR v Uherském Brodě.

Od 18. září jsme zahájili pravidelnou zájmovou činnost. Zájemcům různých věkových skupin od miminek až po seniory jsme nabídli pohybovou, taneční, rukodělnou, hudební a zdravovědnou činnost v 74 kroužcích. Další kroužky zajišťujeme přímo v základní a mateřské škole v Újezdci, kam naši pedagogové za dětmi dojíždí. Nabídka našich kroužků se odvíjí především od zájmu dětí. Kraj, který nám přiděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu, naplněnost jednotlivých kroužků a celkové množství přihlášených dětí sleduje. Zdaleka největší zájem je dlouhodobě o kroužky sportovní a taneční, ty proto tvoří největší podíl naší nabídky. Letošní novinkou je kroužek rope skipping, jehož náplní je rychlostní a freestylové skákání jednotlivců a skupin s různými švihadly.

V čase podzimních prázdnin nabízíme rodičům zajištění péče o děti. Ve čtvrtek 26. a v pátek 27. října se budou konat jednodenní tábory od 7:30 do 15:30 hodin. V neděli 29. října Vás zveme do Tyršových sadů na akci pro děti Halloween. Další informace naleznete na našem webu www.ddmub.cz.