PROVOZ POKLADNY PONDĚLÍ 7:00-14:30 HOD.

Zprávičky z DDM

6/2022

11. dubna se na DDM uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády žáků 8. a 9. ročníků a souběžných ročníků osmiletých gymnázií. Ve znalostech z přírodopisu a biologie se v rámci uherskohradišťského okresu poměřilo 19 škol. Vítězem tohoto kola olympiády se stal Vít Zapletal se ZŠ Staré Město. Děkujeme všem organizátorům soutěže, zvláště pak panu učiteli Mgr. Petru Novotném ze ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě.

V sobotu 30. dubna se na Domě kultury v Uherském Brodě konal tradiční karneval domu dětí a mládeže, tentokrát tematicky laděný k pálení čarodějnic. Děti z kroužků street dance s vedoucí Lucií Valovou zahájily karneval tanečním vystoupením v čarodějnických kostýmech na píseň z Harryho Pottera.

V neděli 8. května jsme se zúčastnili Brodského máje vystoupením kroužků street dance vedoucí Lucie Valové a pole dance vedoucích Adriany Mandové a Lucie Zábojové. Dětem se ukázky z naší činnosti vydařily, děkujeme jim za reprezentaci DDM.

12. května se kroužek mladých záchranářů s vedoucí Renatou Mandovou zúčastnil soutěže mladých zdravotníků v Uherském Hradišti, kterou pořádá Český červený kříž. Děti prokázaly řadu znalostí a praktických dovedností z této životu důležité oblasti.

V sobotu 21. května se na hřišti na Lapači konala sportovní akce pro děti memoriál Libora Miličky. Děti v různých věkových kategoriích soutěžily v oblíbených atletických disciplínách-v běhu, v překážkovém běhu, štafetě, skoku a hodu. Ve vybraných disciplínách byly nejlepší výkony oceněny zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí.

1. června jsme ve spolupráci s vychovatelkami školní družiny ZŠ v Újezdci uspořádali oslavu dne dětí pro místní děti a v neděli 5. června se konala tradiční akce ke dni dětí určená široké veřejnosti Pohádkový les v parku u Muzea J. A. Komenského. Děti si užily vše, co k svátku Dne dětí patří-pohádkové bytosti a úkoly, zábavné atrakce a aktivity i sladkou odměnu.


4/2022

V sobotu 19. března 2022 se ve Zlíně uskutečnil 12. ročník mezinárodní taneční soutěže TanceR Cup. Soutěže se zúčastnilo několik desítek tanečních skupin z České a Slovenské republiky, které předvedly různé moderní taneční styly, například street dance, disco dance, orientální tanec nebo zumbu. Taneční skupina Body Talk z DDM Uherský Brod pod vedením Lucie Valové vybojovala krásné 3. místo v kategorii street dance děti.

Z úspěchů v soutěžích se radujeme také s Jiřím Šohajkem, který v letech 2015-2018 začínal s thaiboxem pod vedením Adriany Mandové na domě dětí a mládeže v Uherském Brodě. Nyní trénuje v klubu Thaiboxing gym ve Zlíně a zápasí pod oficiální asociací C.M.T.A.-česká muaythai asociace a na své konto si již připsal vítězství v zápase.

O velikonočních prázdninách ve čtvrtek 14. dubna proběhlo další soustředění sportovních útvarů trampolínek a pole dance s Adrianou Mandovou a Lucií Zábojovou, kterých se zúčastnilo celkem 34 dětí. Díky jarnímu počasí se trénovalo i venku na trampolínkách a na workoutovém hřišti na Lapači.

K svátku Dne Země uspořádal DDM ve středu 20. dubna zábavně naučný program Medový den, kterého se zúčastnila stovka dětí z místních školek a škol. Pro děti byly připraveny ukázky ze života včel, včelařské pomůcky a výrobky. Děti si vyrobily svíčku a voskovou pečeť. Programem je provázeli naši včelaři-děti a mládež z včelařského kroužku, který vede Jiří Sladký.


2/2022

V pátek 4. února v čase pololetních prázdnin se konalo na domě dětí a mládeže další soustředění zájmového útvaru pole dance s Adrianou Mandovou a Lucií Zábojovou. Intenzivního čtyřhodinového gymnastického a tanečního tréninku na vertikálních tyčích se tentokrát zúčastnilo 10 dětí. Účast na soustředění i na příměstském táboře, který proběhl v následujícím týdnu od 7. do. 11. února v čase jarních prázdnin, byla poznamenána četnými koronavirovými karanténami dětí. Přesto se v rámci možností podařilo plánovaný prázdninový program úspěšně zrealizovat. Jarního příměstského tábora, který probíhal každý den od 7:30 do 16:00 hodin, se zúčastnilo celkem 68 dětí. Program prázdnin byl různorodý, v pondělí si děti vyzkoušely řemeslnou práci v keramické dílně, úterý a středa se nesly ve sportovním duchu, ve čtvrtek si zaskákaly na trampolínkách a na závěr týdne v pátek se zapojily do taneční show.

Na sobotu 30. dubna 2022 připravujeme náš tradiční karneval, tentokrát bude strašidelný. Akce je určena pro veřejnost a bude se konat v Domě kultury v Uherském Brodě od 15 hodin. Karneval jsme kvůli koronavirovým opatřením přeložili z února na duben a spojili ho se dnem, na který připadá zvyklost pálení čarodějnic. Po strašidelném karnevalu se tak můžete v kostýmech rovnou vydat do filipojakubské noci.

15. února jsme zveřejnili nabídku letních táborů pro rok 2022. Můžete si vybrat ze 7 příměstských táborů a 1 pobytového na Maršově. Připravili jsme pro vás jak tematické tábory, tak všeobecně pohybové i specializované s parkourem, trampolínkami, pole dance a street dance, které jsou vhodné pro děti se zkušenostmi i bez předchozích zkušeností.


11/2021

Ve středu 27. 10. v čase podzimních prázdnin se konala na domě dětí a mládeže dvě soustředění zájmových útvarů trampolínek a poledance s Adrianou Mandovou a Lucií Valovou. Dopoledne patřilo trampolínkám. Intenzivního 4 hodinového programu se zúčastnilo 15 dětí. Odpoledne následovalo rovněž 4 hodinové soustředění poledance a taktéž se ho zúčastnilo 15 dětí, které absolvovaly náročný gymnastický a taneční trénink na vertikálních tyčích a zatančily si také na XBOX hru Just Dance. Ve svátek 17. listopadu pak proběhlo soustředění kroužků Street Dance s Lucií Valovou.

V pátek 29. 10. jsme s dětmi vyrazili na výlet do Uherského Hradiště do Hop areny, kde jsme si zasportovali na velkých trampolínách.

V neděli 31. 10. jsme uspořádali již 3. ročník akce Halloween, která se konala v Tyršových sadech. Až na silnější vítr, se kterým jsme při přípravě akce chvílemi doslova bojovali, nám počasí přálo a naštěstí nepršelo. Akci neustále rozšiřujeme a v budoucnu bychom chtěli, aby měla srovnatelný rozsah jako náš tradiční pohádkový les. I přes covidová omezení, byla účast velmi pěkná, akce se zúčastnila stovka dětí s rodiči a prarodiči. A bylo se na co dívat. Návštěvníci mohli v podvečerním parku narazit na kostlivce, čarodějnici, smrtku, oběšence, nebožtíky nebo duchy. Parkem se linuly strašidelné zvuky a hudba, kdo chtěl, mohl si zatancovat na kultovní píseň z filmu Krotitelé duchů. Děti plnily úkoly na halloweenských stanovištích, například musely prolézt tunelem, ve kterém se houpal velký pavouk či prolézt velkou pavučinu s pavouky nebo vstoupit do chýše čarodějnice s dlouhými drápy a vylovit ze slizovitého lektvaru hada nebo hmyz. Odpočinout si mohly u pečetění horkým voskem, na památku si odnesly pečeť s pavoukem. Nemohly chybět oblíbené skákací hrady, tanečky a občerstvení.

Na 19. prosince připravujeme přehlídku kroužků. Aktuální informace budou zveřejněny na našem webu www.ddmub.cz. Nově nás také můžete sledovat na YouTube pod odkazem ddm.uherskybrod.


10/2021

Pravidelná zájmová činnost na domě dětí a mládeže v Uherském Brodě byla zahájena od 20. září. Celkem jsme nabídli 80 útvarů v různých časech a další kroužky pro žáky základních škol zajišťujeme přímo v brodských školách. Je dobře, že děti z Újezdce nebo Havřic mají možnost rozvíjet se ve volném čase v zájmových kroužcích v místě svého bydliště a nemusí dojíždět. Toto množství útvarů můžeme nabídnout i díky obětavé práci našich externích vedoucích, kteří věnují svůj volný čas dětem a mládeži, za což jim na tomto místě za celý DDM děkuji. Také bych ale ráda zmínila, že naši interní pedagogové volného času na sobě neustále pracují a vzdělávají se, abychom mohli každý rok nabídnout nové atraktivní činnosti.

V letošním roce jsme se snažili rozšířit nabídku tanečních kroužků. Nově jsme nabídli kroužky poledance-tanec na tyči, na který se naše paní učitelky během covidové uzávěry DDM pilně školily a připravovaly na intenzivních trénincích, dále vytvořily taneční skupinku malé roztleskávačky. Naše vedoucí tanečních kroužků Lucie Valová přidala k oblíbeným kroužkům street dance další hodiny show dance, taneční školičku a mommy dance. Všechny nově nabídnuté taneční útvary se naplnily a těšíme se, že vám budeme moci jejich činnost prezentovat na přehlídce kroužků.

S odkazem na pana ředitele Libora Miličku jsme nově zařadili do naší nabídky pravidelných činností kroužky zaměřené na atletickou přípravu-atletickou školku od 3 let, dětskou atletiku od 6 let a sportovní a míčové hry. Ve spolupráci s mateřskou školou v Újezdci a v Havřicích realizujeme sportovní projekt, který finančně podpořilo Město Uherský Brod. Smyslem tohoto projektu je pohybová příprava, děti se seznamují s atletikou, gymnastikou a jógou i tancem, poznávají sportovní disciplíny a nářadí.

V letošním roce jsme kromě rozšíření nabídky zájmových činností, rozšířili také věkovou hranici u účastníků. Řada kroužků je nově otevřena pro děti už od 3-4 let, reagujeme tím na poptávku rodičů předškolních dětí a těšíme se z jejich roztomilé přítomnosti.


8/2021

Poslední červnovou neděli se konala tradiční oslava dne dětí Pohádkový les. Letos proběhl kvůli koronaviru v neobvyklém termínu a aby toho nebylo málo tak i na jiném místě než obvykle kvůli bouřce, po které zůstala velká spoušť na mnoha místech i v parku. Kvůli tomu byla z bezpečnostních důvodů akce raději přesunuta za hradby, kde nehrozil pád stromu. Děti se tak i přes tyto peripetie mohly znovu potkat s pohádkovými bytostmi-se Sněhurkou, Karkulkou a dalšími. Ty pro ně měly připraveny různé úkoly a také odměny. Pro zpestření si děti mohly vyzkoušet na jednom stanovišti jumping na trampolínkách a pokud je to zaujalo, mohou se od září přihlásit do kroužku trampolínek, který povedou paní učitelky Adriana Mandová a Lucie Zábojová. Radost nám všem udělala také zvířátka. Děti se mohly projet na koních pana Pavla Many nebo se podívat na ukázky výcviku psů pro ozbrojené složky vedené panem Lukášem Valentou. Obojí je vždy zážitek a oběma jim děkujeme.

Pro stávající účastníky kroužků trampolínek se 2.-3.7. konalo soustředění s přespáváním na domě dětí a mládeže. Setkání bylo pojato jako rozloučení s letošním školním rokem, kroužek trampolínek od druhého pololetí probíhal online formou, kdy měly děti zapůjčeny trampolínky doma, od května se pak výuka vrátila na DDM. Děti si na památku odnesly památeční medaile a společnou fotku, z celé akce byly nadšené. V programu soustředění nechyběly hry, večerní diskotéka a samozřejmě cvičení na trampolínkách.

V týdnu od 12.7. proběhl pobytový tábor Trosečníci na Maršově. Tábora se zúčastnilo 23 dětí ve věku od 6 do 14 let. Děti byly rozděleny do dvou týmů, které mezi sebou soutěžily a sbíraly během celého tábora body za různé aktivity. Na co se ještě dlouho vzpomíná, to je noční stezka odvahy, ta nemohla chybět. Jako praví trosečníci putovali přes doly přes hory, plavili se na paddleboardech v přístavišti Spytihněvi a zdolali Pustevny i stezku mezi korunami stromů Valaška.

Kromě 3 pobytových táborů, proběhlo také 9 příměstských. Naštěstí se neobjevily žádné problémy v souvislosti s koronavirem a všechny tábory proběhly v plném rozsahu. Těšíme se, že se s dětmi z táborů třeba opět uvidíme v kroužcích, které startují 20. září. Nabídka kroužků pro školní rok 2021/22 je zveřejněna na webu www.ddmub.cz a v tištěné podobě ve vstupní hale DDM.


7/2021

Na konci května jsme se konečně dočkali obnovení činnosti zájmových kroužků s osobní účastí. Znovu se rozeběhly ¾ kroužků, celkem to šlo hladce, když se navázalo na předchozí online výuku. Děkujeme rodičům za spolupráci a trpělivost s technickými problémy a neustálými změnami. Běžně kroužky končívají na konci května, ale abychom neskončili hned, jakmile jsme začali, protáhli jsme pravidelnou zájmovou činnost až do konce června a skočili rovnou do letních prázdnin, které jsou nabité letními tábory, k naší radosti naplněnými dětmi. I když jsme si do poslední chvíle museli počkat, jak to letos s tábory bude, přesto jsme doufali a zájem o tábory byl velký. Nejdříve jsme navýšili kapacitu táborů a poté jsme ještě 4 tábory navíc přidali. Dohromady bylo možno si vybrat ze 12 příměstských táborů a 2 pobytových.

V červnu se také po dlouhé době podařilo uspořádat několik akcí. Po období, které vůbec nebylo jednoduché, je dobře, že jsme s dětmi mohli oslavit jejich svátek 1. června. Ve spolupráci s paní vychovatelkou Mandíkovou ze ZŠ Pod Vinohrady a s paní vychovatelkou Bujáčkovou ze ZŠ Újezdec byly uspořádány dvě oslavy Dne dětí v rámci školních družin, na konci června pak byla veřejnosti určena tradiční oslava Dne dětí-Pohádkový les.

Od července byla zahájena nová aktivita na pracovišti na Máji a to vaničkové plavání pro miminka od 2 měsíců s paní Mgr. Simonou Knotkovou.


2/2021

V lednu jsme připravili nabídku letních táborů pro rok 2021, která byla zveřejněna v únorovém čísle Brodského zpravodaje a na webu www.ddmub.cz. Příjem přihlášek a plateb byl zahájen od 1. března. Rodiče mohou přihlášení provést e-mailem a platbu přes účet, veškeré dokumenty jsou ke stažení na našem webu. Nemohou-li rodiče provést přihlášení e-mailem, mohou přijít osobně na DDM v provozní době recepce, to je v pondělí a ve středu od 12 do 17 hodin. Přihlašování na tábory vyřizuje paní Šárka Kubíková, kontakt: sarka.kubikova@ddmub.cz.

Naše nabídka letních táborů opět pokrývá všechny pracovní dny července a srpna, tak abychom rodičům pomohli s péčí o děti v době školních prázdnin a děti nemusely být samy doma, ale raději v kolektivu vrstevníků. Kromě pěti všeobecných příměstských táborů, jsme do nabídky podruhé zařadili příměstský tábor s trampolínkami a tábor s parkourem a nově příměstský tábor se street dancem. Připravili jsme také dva pobytové tábory, oba proběhnou v krásném přírodním prostředí, první v našem vlastním zařízení na Maršově a druhý ve Starém Hrozenkově. V sedmi zbylých dnech na začátku července a na konci srpna nabízíme zajištění dětí v podobě prázdninové družiny.

Program táborů jsme naplánovali s nadějí, že se situace do léta zlepší a tábory budou moci proběhnout jako i vloni bez zásadnějších omezení. Prosíme rodiče za pochopení, že se program tábora může změnit s ohledem na aktuální situaci s koronavirem.

Od 2. pololetí jsme u kroužků, kde to bylo s ohledem na věk účastníků a používané pomůcky vhodné, zahájili online výuku. Pokud to bylo možné, zapůjčili jsme vybavení a pomůcky i dětem domů, rodiče byli dokonce ochotní najít doma místo pro trampolínky. Rozhodli jsme se raději náplň kroužků upravovat než nebýt dál v kontaktu vůbec.

Na závěr mi dovolte, abych i já vzpomněla na svého předchůdce pana ředitele DDM Uherský Brod Libora Miličku, který zemřel začátkem tohoto roku, poděkovala mu a vyjádřila mu uznání.


12/2020

Po dvou měsících, kdy byl kvůli koronaviru dům dětí a mládeže uzavřen, jsme mohli s radostí obnovit činnost kroužků. Zájem se osobně potkat v kroužcích byl i přes všechna mimořádná opatření a navzdory koronaviru znát, otevřela se většina kroužků v budovách u muzea a na Máji, na Maršově proběhlo víkendové setkání táborových vedoucích. Domeček se znovu rozsvítil hlasy, smíchem a světýlky v očích i na vánočním stromečku, který jsme letos narychlo zdobili. V prosinci jsme se alespoň v omezené míře mohli potěšit vánočními zvyky. V některých kroužcích to zavonělo pečením perníčků, a i letos jsme se mohli setkat s Mikulášem, andělem a čertem.

Pro letošní školní rok bylo zrušeno roční školné, platí pouze školné pololetní. Dle odučených hodin bude z naší strany vrácen přeplatek nebo v případě, že by proběhlo více hodin, než připadá na pololetí, bude školné navýšeno formou doplatku. Školné bude vypořádáno do konce srpna 2021, do dalšího školního roku se již nebude převádět. Za to, že jsou rodiče ochotni i v této nejisté době podpořit DDM úhradou školného, velmi děkujeme a doufáme, že budeme moci v tomto školním roce uskutečnit co nejvíce hodin. Vždy, když to bude dle současné situace možné, budou kroužky probíhat. Aktuální informace k provozu domu dětí a mládeže zveřejňujeme na našem webu www.ddmub.cz.

Když jsem v roce 2011 na dům dětí a mládeže nastoupila, byl založen kroužek večerní malování pro dospělé, jehož vedení po mně později převzala paní Ing. Věra Šerková. Vznikla zde za ty roky dobrá parta, mám z toho radost, že v roce 2021 budeme moci oslavit 10 let činnosti tohoto kroužku. Pravidelně vystavují svá díla v prostorách DDM, letos by to byla škoda, kdyby visela po dlouhý čas ve zhasnuté chodbě. Barvy potřebují světlo. Ale paní Šerková mi před Vánoci přinesla krásný dárek - kalendář obrazů z díla tohoto kroužku, které jsou teď vystaveny alespoň na webu DDM.

Dovolte mi, abych na závěr všem popřála dobrý rok, chce se snad říct lepší než ten loňský, ale vloni i přes to všechno, co vnímáme jako nepříjemné, se mezi lidmi stalo mnoho dobrého a můžeme z toho mít dobrý pocit. Chci také poděkovat všem účastníkům, rodičům a vedoucím kroužků, kteří s námi trpělivě znova a znova přerušují a obnovují činnost kroužků a nenechají se odradit překážkami.

V měsíci lednu budeme připravovat nabídku letních táborů, která bude zveřejněna do konce února, příjem přihlášek bude zahájen od 1. března. Po ukončení projektu Příměstské tábory se v nabídce znovu objeví také pobytové tábory.


11/2020

V letošním roce se rozhodla odejít do zaslouženého důchodu paní Ludmila Skočovská, která působila jako pedagog volného času uherskobrodského domu dětí a mládeže bezmála dvacet let. Paní Ludmila Skočovská, také přezdívaná Li, pro kolegy Liduška, dělá čest svému jménu - je k lidem milá. Když jsem na domeček nastoupila, paní Skočovská byla první, kdo mi pomáhal. Zatímco mnohé se na domě dětí za těch dvacet let měnilo, Liduška zůstávala jako pamětnice jakýmsi andělem domečku, kterého svým vzhledem i připomíná.

Paní Skočovská vedla na DDM čajovnu, která byla oázou pohody pro dospělé, děti i kolegy. Vždy si našla čas, aby si s návštěvníky čajovny popovídala, nabídla jim rozptýlení v podobě zájmové činnosti nebo jim uvařila dobrý čaj, pro každého měla úsměv a pochopení. Moudrostí a svým vstřícným a láskyplným vztahem k lidem, zvířatům a rostlinám zůstává velkým příkladem.

Paní Skočovská působila, a i nadále působí, v oblasti zdravého životního stylu. Zdraví - fyzické i duševní je jejím hlubokým zájmem a předává jej druhým. Jsme rádi, že se rozhodla v této činnosti alespoň částečně pokračovat jako lektorka večerního cvičení na domečku.

Na DDM organizovala množství volnočasových aktivit zaměřených nejen na zdraví, neúnavně pořádala různé kurzy, víkendové i prázdninové pobyty. Sama absolvovala řadu kurzů jógy, pilates, Reiki, Bachovu metodu. Je sběratelkou poznatků, které mají sloužit ku prospěchu člověka, ale stejně tak se stará o to, aby nebylo zapomenuto to staré a dobré, díky ní se například děti mohly seznamovat s bylinkami.

Věřím, že v této chvíli si mnoho z nás Lidušku s úsměvem vybaví... Liduško děkujeme Ti, přejeme Ti pevné zdraví a užij si důchod!


10/2020

Na konci léta uplynulého školního roku jsme dokončili realizaci projektu Příměstské tábory. Cílem tohoto projektu bylo zajištění péče o děti pracujících rodičů nebo rodičů aktivně hledajících zaměstnání v době školních prázdnin. Z mých zkušeností projekty na straně jedné přinášejí mnoho starostí navíc a administrativní zátěž, ale na straně druhé zase výrazně zlepšují naši činnost. Díky tomuto projektu jsme mohli po tři roky nabídnout tábory za sníženou cenu, zvýšit počet pracovníků na táborech a tím zlepšit péči o děti a pořídit nové vybavení pro volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání. Oblíbenou formou pohybu a relaxace dnešních dětí je, zdá se, skákání a my s nimi chceme držet krok, lépe snad řečeno skok. Z vybavení pořízeného z projektu vzpomenu tedy velký skákací hrad, který budou moci děti i nadále užívat na našich táborech a akcích, dále chybějící tělocvičné nářadí pro výuku gymnastiky a parkouru a sadu deseti trampolínek, které daly vzniknout specializovaným táborům a novým zájmovým útvarům. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli a děkuji také rodičům za ochotu se zvýšeným množstvím administrativy při přihlašování na tábory.

Hlavní budova DDM u muzea je nově uzamčena a je přístupná pouze přes spojení s některým z přítomných pracovníků prostřednictvím videovrátného, jehož instalace proběhla na začátku září. Bylo tak učiněno nejen s ohledem na současnou situaci s koronavirem, kdy je potřeba omezit vstup osob do budovy, ale podněty lépe zajistit bezpečnost účastníků činnosti v domě dětí a mládeže přicházeli ještě před vypuknutím epidemie.

Sotva jsme 1. října zahájili pravidelnou zájmovou činnost, hned vzápětí jsme ji 5. října museli z rozhodnutí hygieny kvůli koronaviru zase přerušit. Tato situace je velice nešťastná, o to více, že chuť opět to rozjet v kroužcích DDM byla z naší strany i ze strany zájemců velká, navzdory koronaviru. Doufali jsme, že zájmové vzdělávání bude moci probíhat vzhledem k tomu, že se při něm potkávají malé skupinky osob. Velice nás mrzí, že současná situace pravděpodobně také přeruší obnovenou tradici přehlídky kroužků, na kterou se nám podařilo s úspěchem navázat, tato probíhala v minulých dvou letech na Vánoce a závěrem školního roku. Snažíme se být alespoň platní, jak to jde, uvítali jsme možnost vypomáhat v tomto nelehkém období na brodských základních školách.

Nabídka kroužků zůstává stále platná, zájemci se mohou přihlašovat. Doufejme, že krásné prostory, které máme k dispozici, zase brzy ožijí pestrou škálou volnočasových činností.


9/2020

I přes všechny překážky v souvislosti s mimořádnými epidemiologickými opatřeními kvůli koronaviru se nám podařilo, tam, kde to bylo možné, obnovit provoz zájmové činnosti. Obvykle ukončujeme činnost kroužků na konci května, letos jsme se loučili až na konci června, abychom si alespoň částečně vynahradili to, o co jsme přišli, uzavřením školských zařízení. Skočili jsme tak z kroužků rovnou do táborů.

Jsme rádi, že alespoň letní tábory se mohly konat v nezměněné podobě. Stejně jako v předešlých letech jsme se snažili zajistit program pro děti v každý všední den prázdnin od 7 do 16 hodin a vyjít tak vstříc rodičům, aby mohli v klidu zvládat své pracovní a další povinnosti. Letos bylo navíc důležité, aby se děti dostaly zpět do kolektivu kamarádů a rodiče, aby si mohli odpočinout po náročném období domácího vyučování. Také se i v tomto mimořádném roce všechny tábory naplnily.

Kromě všestranně zaměřených táborů, u kterých se vždy snažíme nabídnout zajímavý program, jsme letos připravili i dva specializované tábory-1. tábor s trampolínkami a 1. tábor s parkourem. ZOO v Lešné, Westernové městečko v Boskovicích, Punkevní jeskyně na Macoše, místa, která děti v rámci letních táborů navštívily, zanechají zážitky na celý život, já si tyto výlety z dětství pamatuji dodnes. Velmi nás těší kladné ohlasy dětí i rodičů, děkujeme, zpětná vazba je pro nás důležitá. Také bych ráda na tomto místě za všechny poděkovala vedoucím táborů-Adrianě Mandové, Davidu Uherkovi, Renátě Mandové, Evě Langrové a zvláště pak Markétě Jílkové a Michaele Mlčochové a našim externím vedoucím za to, že náročnější závěr letošního školního roku zvládli s úsměvem.

Po řadě zrušených akcí kvůli koronaviru jsme se během prázdnin podíleli na zajištění alespoň dvou akcí pro veřejnost-vodnický program pro děti jsme připravili na slavnostní otevření retenční nádrže na levém břehu Olšavy dne 24.7. a na konci prázdnin 30.8. proběhlo tradiční loučení s prázdninami na Pepčíně. Rádi bychom se s Vámi v dalším školním roce potkávali nejen na akcích našich partnerů, ale také na domečkových akcích, které však nyní plánujeme zdrženlivě s ohledem na aktuální zprávy ke koronaviru. Náhlé zrušení oznámené akce přináší velké zmatky a pochopitelně také negativní reakce. Doufáme alespoň, že pravidelná zájmová činnost v kroužcích, kde se lidé setkávají v menším počtu než na akcích, bude moci probíhat po celý školní rok bez přerušení a v plánované podobě. Jako v předešlých letech jsme připravili k 1.9. nabídku zájmových kroužků, přičemž téměř všechny kroužky se podařilo zachovat a přidat i zase nějaké nové. Nabídku kroužků najdete na našem webu www.ddmub.cz nebo v tištěné podobě v prostorách DDM a na našich vývěsních plochách. Zahájení činnosti pravidelné zájmové činnosti je plánováno od 1. října. Těšíme se na Vás!