PROVOZ POKLADNY PONDĚLÍ 7:00-17:30 HOD.

ZPRÁVIČKY

1/2023

19.01.2023

Na neděli 23. října 2022 Dům dětí a mládeže Uherský Brod ve spolupráci s Městem Uherský Brod připravil přehlídku zájmových a sportovních spolků v rámci oslav 750. výročí povýšení Uherského Brodu na město královské. Program dvouhodinové přehlídky představil alespoň část z místní bohaté volnočasové činnosti, kterou Město Uherský Brod podporuje.

10/2022

21.11.2022

Během letního provozu od června do srpna připravil DDM zábavný tematický program na třech akcích pořádaných Městem Uherský Brod při příležitosti otevření rybníka Škrlovce, zahájení provozu letního venkovního koupaliště Delfín a loučení s prázdninami na Pepčíně.

6/2022

03.10.2022

11. dubna se na DDM uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády žáků 8. a 9. ročníků a souběžných ročníků osmiletých gymnázií. Ve znalostech z přírodopisu a biologie se v rámci uherskohradišťského okresu poměřilo 19 škol. Vítězem tohoto kola olympiády se stal Vít Zapletal se ZŠ Staré Město. Děkujeme všem organizátorům soutěže, zvláště pak panu...

4/2022

03.10.2022

V sobotu 19. března 2022 se ve Zlíně uskutečnil 12. ročník mezinárodní taneční soutěže TanceR Cup. Soutěže se zúčastnilo několik desítek tanečních skupin z České a Slovenské republiky, které předvedly různé moderní taneční styly, například street dance, disco dance, orientální tanec nebo zumbu. Taneční skupina Body Talk z DDM Uherský Brod pod...

2/2022

03.10.2022

V pátek 4. února v čase pololetních prázdnin se konalo na domě dětí a mládeže další soustředění zájmového útvaru pole dance s Adrianou Mandovou a Lucií Zábojovou. Intenzivního čtyřhodinového gymnastického a tanečního tréninku na vertikálních tyčích se tentokrát zúčastnilo 10 dětí. Účast na soustředění i na příměstském táboře, který proběhl v...

11/2021

03.10.2022

Ve středu 27. 10. v čase podzimních prázdnin se konala na domě dětí a mládeže dvě soustředění zájmových útvarů trampolínek a poledance s Adrianou Mandovou a Lucií Valovou. Dopoledne patřilo trampolínkám. Intenzivního 4 hodinového programu se zúčastnilo 15 dětí. Odpoledne následovalo rovněž 4 hodinové soustředění poledance a taktéž se ho zúčastnilo...

10/2021

03.10.2022

Pravidelná zájmová činnost na domě dětí a mládeže v Uherském Brodě byla zahájena od 20. září. Celkem jsme nabídli 80 útvarů v různých časech a další kroužky pro žáky základních škol zajišťujeme přímo v brodských školách. Je dobře, že děti z Újezdce nebo Havřic mají možnost rozvíjet se ve volném čase v zájmových kroužcích v místě svého bydliště a...

8/2021

03.10.2022

Poslední červnovou neděli se konala tradiční oslava dne dětí Pohádkový les. Letos proběhl kvůli koronaviru v neobvyklém termínu a aby toho nebylo málo tak i na jiném místě než obvykle kvůli bouřce, po které zůstala velká spoušť na mnoha místech i v parku. Kvůli tomu byla z bezpečnostních důvodů akce raději přesunuta za hradby, kde nehrozil pád...

7/2021

03.10.2022

Na konci května jsme se konečně dočkali obnovení činnosti zájmových kroužků s osobní účastí. Znovu se rozeběhly ¾ kroužků, celkem to šlo hladce, když se navázalo na předchozí online výuku. Děkujeme rodičům za spolupráci a trpělivost s technickými problémy a neustálými změnami. Běžně kroužky končívají na konci května, ale abychom neskončili hned,...

2/2021

03.10.2022

V lednu jsme připravili nabídku letních táborů pro rok 2021, která byla zveřejněna v únorovém čísle Brodského zpravodaje a na webu www.ddmub.cz. Příjem přihlášek a plateb byl zahájen od 1. března. Rodiče mohou přihlášení provést e-mailem a platbu přes účet, veškeré dokumenty jsou ke stažení na našem webu. Nemohou-li rodiče provést přihlášení...