PROVOZ POKLADNY PONDĚLÍ 7:00-17:30 HOD.

ZPRÁVIČKY

11/2020

03.10.2022

V letošním roce se rozhodla odejít do zaslouženého důchodu paní Ludmila Skočovská, která působila jako pedagog volného času uherskobrodského domu dětí a mládeže bezmála dvacet let. Paní Ludmila Skočovská, také přezdívaná Li, pro kolegy Liduška, dělá čest svému jménu - je k lidem milá. Když jsem na domeček nastoupila, paní Skočovská byla první, kdo...

10/2020

03.10.2022

Na konci léta uplynulého školního roku jsme dokončili realizaci projektu Příměstské tábory. Cílem tohoto projektu bylo zajištění péče o děti pracujících rodičů nebo rodičů aktivně hledajících zaměstnání v době školních prázdnin. Z mých zkušeností projekty na straně jedné přinášejí mnoho starostí navíc a administrativní zátěž, ale na straně druhé...

9/2020

03.10.2022

I přes všechny překážky v souvislosti s mimořádnými epidemiologickými opatřeními kvůli koronaviru se nám podařilo, tam, kde to bylo možné, obnovit provoz zájmové činnosti. Obvykle ukončujeme činnost kroužků na konci května, letos jsme se loučili až na konci června, abychom si alespoň částečně vynahradili to, o co jsme přišli, uzavřením školských...