Výrobky z keramické dílny DDM

05.06.2023

Ukázky výrobků dětí, které ve školním roce 2022/23 navštěvovaly kroužek keramiky vedoucí Renáty Mandové.