HLEDÁME pracovníka na úklid pracoviště na Máji a na Maršově na DPP, požadavky: ŘP sk. B

HLEDÁME kuchaře na pracoviště na Maršově na DPP, požadavky: ŘP sk.B

KONTAKT: Petra Chmelová - 775 282 523, petra.chmelova@ddmub.cz


POZVÁNKA na kurz Dornovy metody Plus na DDM - termín 17.-18.7. 2021

www.dornova-metoda.com

DDM OBNOVUJE ZÁJMOVOU ČINNOST OD 24.5. 2021 za těchto podmínek

- umožňuje se činnost do 200 osob ve vnitřních prostorech a do 500 osob ve vnějších prostorech s povinností doložit testování 1x za 7 dní, očkování nebo prodělaný Covid-19 (stačí čestné prohlášení), s povinností používat ochranu dýchacích cest, skupiny do 10 osob není povinnost doložit testování                                                                                                               - osoby, které nemusí používat ochranu dýchacích cest - během cvičení, s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, při konzumaci jídla a pití                                                                                                                                                           - pohyb ve společných prostorách s ochranou dýchacích cest, desinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy                                - neumožňuje se používání jiných prostor než ve kterých probíhá činnost tj. čekání na chodbách, herny, šatny, sprchy, je nutné přicházet již vhodně oblečený a obutý a věci si s sebou vzít do učebny                                                                                - neumožňuje se vstup do vnitřních prostor doprovodu dětí, zvoňte na příslušné učebny a učitele, př. volejte na telefon           

doložení výsledku testu, očkování, prodělaný Covid-19
účastník (s výjimkou dítěte do 6 let věku)
a) prokáže, že
- absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- absolvoval nejdéle před 7 dny POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 7 dny test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 7 dny test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Čestné prohlášení o negativním testu

KROUŽKY, u kterých se od 24.5. OBNOVUJE ČINNOST

vedoucí Adriana Mandová: pondělí-Thaibox, úterý-Trampolínky zač., Trampolínky pokr., středa-Thaibox holky, Trampolínky pokr., čtvrtek-Trampolínky zač.

Lucie Zábojová: pondělí-Keramika, úterý-Šikulky, Gymnastika, středa-Gymnastika 15:30 hod., Gymnastika 16:30 hod., čtvrtek-Keramika

Adéla Maršálková: pondělí-Sluníčka 9:00+9:30 hod., úterý-Gymnastika, středa-Gymnastika 15:30 hod., Gymnastika 16:30 hod.

Renáta Mandová: pondělí-Sluníčka 9:00+9:30 hod., úterý-Ela hop

David Uherek: pondělí-Parkour 15:30 hod., Parkour 16:30 hod., úterý-Badminton, středa-Parkour Strání, čtvrtek-Parkour 15:30 hod., Parkour 16:30 hod.

Lucie Valová: středa-Streetdance, čtvrtek-Streetdance 15:30+16:30+17:30 hod.

Sladký: pondělí-Včelaři, Černá: pondělí-Powerjoga, Novotný: úterý-Rybáři, Skočovská: úterý-Zdravotní jóga (pokračuje online), Stará: středa-Malý výtvarníček, Šerková: středa-Malování, Tykalová: středa+pátek-Kraso, Lečbychová: čtvrtek-Rozmarýnek

KROUŽKY, u kterých od 24. 5. NEBUDE OBNOVENA ČINNOST

A.Mandová: pondělí-Trampolínky junior, R.Mandová+Maršálková: čtvrtek-Sluníčka, Masařová: úterý-Paličkování, Kmentová: středa-Aerobik, Hefková: čtvrtek-Břišní tance, Hauerlandová: pátek-Fotokroužek, Hefka: kytara, Kročil: Kickbox


LETNÍ TÁBORY: Příjem přihlášek a plateb byl zahájen od 1. března. Na příměstský tábor se odevzdává pouze přihláška. Na pobytový tábor je potřeba odevzdat ještě posudek od lékaře. Rodiče mohou přihlášení provést e-mailem a platbu přes účet. Nemohou-li rodiče provést přihlášení e-mailem, mohou přijít osobně na DDM v provozní době recepce, to je v pondělí a ve středu od 12 do 17 hodin. Přihlašování na tábory vyřizuje paní Šárka Kubíková, kontakt: sarka.kubikova@ddmub.cz.

Program tábora 12.7.-14.7. STREET DANCE

Program tábora 12.7.-16.7. ZTRACENI V ŘÍŠI DIVŮ

Program tábora 12.7.-16.7. TROSEČNÍCI

Program tábora 26.7.-30.7. PARKOUROVÝ

Program tábora 2.8.-6.8. ZTRACENÝ OSTROV

Program tábora 16.8.-20.8. TRAMPOLÍNKY

Program tábora 19.7.-23.7. MADAGASKAR

Program tábora 2.8.-6.8. AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

Program tábora 9.8.-13.8. SUPERHRDINOVÉ

Program tábora 23.8.-27.8. LOVCI POKLADŮ


Děkujeme našim partnerům a sponzorům:

Děkujeme společnosti NEJLEVNĚJŠÍ SPORT za vstřícný a individuální přístup a finanční podporu při pořizování nového sportovního vybavení pro naše kroužky a tábory.