INFORMACE k vracení školného: Vážení rodiče, hodiny, které odpadnou kvůli Koronaviru, plánujeme nahrazovat v červnu 2021 (běžně kroužky končí na konci května). Pokud odpadne více hodin než budeme schopni nahradit, poměrnou část školného za neodučené hodiny budeme vracet, do dalšího školního roku se již nebude převádět. Uhrazené školné je možno vrátit také ihned. 

Děkujeme společnosti NEJLEVNĚJŠÍ SPORT za vstřícný a individuální přístup a finanční podporu při pořizování nového sportovního vybavení pro naše kroužky a tábory.


LETNÍ TÁBORY: Příjem přihlášek a plateb byl zahájen od 1. března. Na příměstský tábor se odevzdává pouze přihláška. Na pobytový tábor je potřeba odevzdat ještě posudek od lékaře. Rodiče mohou přihlášení provést e-mailem a platbu přes účet. Nemohou-li rodiče provést přihlášení e-mailem, mohou přijít osobně na DDM v provozní době recepce, to je v pondělí a ve středu od 12 do 17 hodin. Přihlašování na tábory vyřizuje paní Šárka Kubíková, kontakt: sarka.kubikova@ddmub.cz.

Program tábora 12.7.-14.7. STREET DANCE

Program tábora 12.7.-16.7. ZTRACENI V ŘÍŠI DIVŮ

Program tábora 12.7.-16.7. TROSEČNÍCI

Program tábora 26.7.-30.7. PARKOUROVÝ

Program tábora 2.8.-6.8. ZTRACENÝ OSTROV

Program tábora 16.8.-20.8. TRAMPOLÍNKY

Program tábora 19.7.-23.7. MADAGASKAR

Program tábora 2.8.-6.8. AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

Program tábora 9.8.-13.8. SUPERHRDINOVÉ

Program tábora 23.8.-27.8. LOVCI POKLADŮDěkujeme našim partnerům a sponzorům: