Díky finanční podpoře Evropské unie (projekt Příměstské tábory) jsme pro děti pořídili 10 nových trampolínek na jumping. Připravujeme program na tábory a od září otevření nových kroužků.


"Srdce pro záchranáře" v soutěžním projektu Srdce s láskou darované

Naši Mladí záchranáři se zapojili do soutěžního projektu "Srdce s láskou darované". Mladí záchranáři se učí hravou formou základům první pomoci. Mladí záchranáři darovali vlastnoručně vyrobené srdce záchranářům z Uherského Brodu. Je vytvořené z čerstvých větviček jehličí, které symbolizují každý zachráněný lidský život a obrázků zdravotnických pomůcek. Hlasování bude probíhat od 5. 2. do 15. 3. 2019 na webových stránkách https://srdce.age-management.cz/, vyhodnocení projektu porotou proběhne na konci března.

Vytvoření a předání srdce můžete vidět zde: https://www.youtube.com/watch?v=_TSMCQusZJk&feature=youtu.be 


Základní organizace Českého svazu včelařů děkuje Městu Uherský Brod za finanční podporu v roce 2018. Díky této podpoře jsme mohli pořídit soupravy na diagnostiku varoázy a další léčiva na zlepšení zdravotního stavu včelstev.